PHILIPS

-14%
 Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

179,000₫ 209,000₫

-20%
 Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control
-9%
 Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control
-8%
 Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care

Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care

229,000₫ 250,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

299,000₫ 329,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

199,000₫ 219,000₫

-11%
 Đầu bàn chải điện W Diamond Clean Standard Đầu bàn chải điện W Diamond Clean Standard
-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White Đầu bàn chải điện W3 Premium White

Đầu bàn chải điện W3 Premium White

299,000₫ 329,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2) Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2)
-9%
 Dụng cụ vệ sinh lưỡi Philips Sonicare T1 Tongue Care+ Dụng cụ vệ sinh lưỡi Philips Sonicare T1 Tongue Care+
-26%
 Philips Sonicare 1100 Daily Clean Philips Sonicare 1100 Daily Clean

Philips Sonicare 1100 Daily Clean

890,000₫ 1,200,000₫

-20%
 Philips Sonicare 2100 Daily Clean Philips Sonicare 2100 Daily Clean

Philips Sonicare 2100 Daily Clean

949,000₫ 1,190,000₫

-30%
 Philips Sonicare 4100 Protective Clean Philips Sonicare 4100 Protective Clean

Philips Sonicare 4100 Protective Clean

1,249,000₫ 1,790,000₫

-49%
 Philips Sonicare 4300 Protective Clean Philips Sonicare 4300 Protective Clean

Philips Sonicare 4300 Protective Clean

1,450,000₫ 2,850,000₫

-31%
 Philips Sonicare 5100 Protective Clean Philips Sonicare 5100 Protective Clean

Philips Sonicare 5100 Protective Clean

1,970,000₫ 2,850,000₫

-17%
 Philips Sonicare 5300 Protective Clean Philips Sonicare 5300 Protective Clean

Philips Sonicare 5300 Protective Clean

2,390,000₫ 2,890,000₫

-18%
 Philips Sonicare 6100 Protective Clean Philips Sonicare 6100 Protective Clean

Philips Sonicare 6100 Protective Clean

2,690,000₫ 3,290,000₫

-14%
 Philips Sonicare 6300 Protective Clean Philips Sonicare 6300 Protective Clean

Philips Sonicare 6300 Protective Clean

2,990,000₫ 3,490,000₫

-2%
 Philips Sonicare 6500 Protective Clean Philips Sonicare 6500 Protective Clean

Philips Sonicare 6500 Protective Clean

3,490,000₫ 3,550,000₫

-8%
 Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth

Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth

3,349,000₫ 3,649,000₫