ĐẦU BÀN CHẢI THAY THẾ

-8%
 Đầu bàn chải điện A3 Premium All-in-one Đầu bàn chải điện A3 Premium All-in-one

Đầu bàn chải điện A3 Premium All-in-one

790,000₫ 859,000₫

-14%
 Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

179,000₫ 209,000₫

-20%
 Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control
-9%
 Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control
-8%
 Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care

Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care

229,000₫ 250,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

299,000₫ 329,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

199,000₫ 219,000₫

-11%
 Đầu bàn chải điện W Diamond Clean Standard Đầu bàn chải điện W Diamond Clean Standard
-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White Đầu bàn chải điện W3 Premium White

Đầu bàn chải điện W3 Premium White

299,000₫ 329,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2) Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2)
-9%
 Dụng cụ vệ sinh lưỡi Philips Sonicare T1 Tongue Care+ Dụng cụ vệ sinh lưỡi Philips Sonicare T1 Tongue Care+