ĐẦU BÀN CHẢI THAY THẾ

-29%
 Đầu bàn chải đánh răng điện trẻ em Oral-B Pikachu Đầu bàn chải đánh răng điện trẻ em Oral-B Pikachu
-8%
 Đầu bàn chải điện A3 Premium All-in-one Đầu bàn chải điện A3 Premium All-in-one
-14%
 Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

Đầu bàn chải điện C1 SimplyClean

179,000₫ 209,000₫

-17%
 Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control Đầu bàn chải điện C2 Optimal Plaque Control
-9%
 Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control Đầu bàn chải điện C3 Premium Plaque Control
-21%
đầu bàn chải điện philips G2 gum care đầu bàn chải điện philips G2 gum care

Đầu bàn chải điện G2 Optimal Gum Care

599,000₫ 755,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

Đầu bàn chải điện G3 Premium Gum Care

299,000₫ 329,000₫

-17%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

350,000₫ 420,000₫

-37%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Pure Clean Đầu bàn chải điện Oral-B Pure Clean

Đầu bàn chải điện Oral-B Pure Clean

239,000₫ 380,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

Đầu bàn chải điện S Sensitive Standard

199,000₫ 219,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White Đầu bàn chải điện W3 Premium White

Đầu bàn chải điện W3 Premium White

299,000₫ 329,000₫

-9%
 Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2) Đầu bàn chải điện W3 Premium White (set 2)