Đầu bàn chải điện OralB

-35%
 Đầu bàn chải điện Oral-B 3D White  Đầu bàn chải điện Oral-B 3D White

Đầu bàn chải điện Oral-B 3D White

229,000₫ 350,000₫

-32%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Cross Action  Đầu bàn chải điện Oral-B Cross Action
-40%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Floss Action  Đầu bàn chải điện Oral-B Floss Action
-32%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care  Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

239,000₫ 350,000₫

-22%
 Đầu bàn chải điện Oral-B iO Ultimate Clean  Đầu bàn chải điện Oral-B iO Ultimate Clean
-40%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Precision Clean  Đầu bàn chải điện Oral-B Precision Clean
-32%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Sensitive Clean  Đầu bàn chải điện Oral-B Sensitive Clean