Sản phẩm on sale

-36%
 Oral-B Vitality Plus Precision Clean  Oral-B Vitality Plus Precision Clean

Oral-B Vitality Plus Precision Clean

480,000₫ 750,000₫

-36%
 Oral-B Vitality Kids Star War 3+  Oral-B Vitality Kids Star War 3+

Oral-B Vitality Kids Star War 3+

570,000₫ 890,000₫

-36%
 Oral-B Vitality Kids Disney Princess 3+  Oral-B Vitality Kids Disney Princess 3+

Oral-B Vitality Kids Disney Princess 3+

570,000₫ 890,000₫

-23%
 Oral-B Pro1 700 Cross Action  Oral-B Pro1 700 Cross Action

Oral-B Pro1 700 Cross Action

770,000₫ 1,000,000₫

-16%
 Oral-B Power 2 Pro 2000S Sensi Ultrathin  Oral-B Power 2 Pro 2000S Sensi Ultrathin

Oral-B Power 2 Pro 2000S Sensi Ultrathin

970,000₫ 1,150,000₫

-26%
 Oral-B Electric Pro 2 2000  Oral-B Electric Pro 2 2000

Oral-B Electric Pro 2 2000

1,150,000₫ 1,550,000₫

-24%
 Máy tăm nước Panasonic EW1611  Máy tăm nước Panasonic EW1611

Máy tăm nước Panasonic EW1611

3,200,000₫ 4,200,000₫

-28%
 Máy tăm nước Panasonic EW1511  Máy tăm nước Panasonic EW1511

Máy tăm nước Panasonic EW1511

2,600,000₫ 3,600,000₫

-32%
 Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care  Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

Đầu bàn chải điện Oral-B Gum Care

239,000₫ 350,000₫

-56%
 Bao đựng máy tăm nước Panasonic  Bao đựng máy tăm nước Panasonic

Bao đựng máy tăm nước Panasonic

199,000₫ 450,000₫