BÀN CHẢI ĐIỆN

-26%
 Philips Sonicare 1100 Daily Clean Philips Sonicare 1100 Daily Clean

Philips Sonicare 1100 Daily Clean

890,000₫ 1,200,000₫

-20%
 Philips Sonicare 2100 Daily Clean Philips Sonicare 2100 Daily Clean

Philips Sonicare 2100 Daily Clean

949,000₫ 1,190,000₫

-30%
 Philips Sonicare 4100 Protective Clean Philips Sonicare 4100 Protective Clean

Philips Sonicare 4100 Protective Clean

1,249,000₫ 1,790,000₫

-49%
 Philips Sonicare 4300 Protective Clean Philips Sonicare 4300 Protective Clean

Philips Sonicare 4300 Protective Clean

1,450,000₫ 2,850,000₫

-31%
 Philips Sonicare 5100 Protective Clean Philips Sonicare 5100 Protective Clean

Philips Sonicare 5100 Protective Clean

1,970,000₫ 2,850,000₫

-17%
 Philips Sonicare 5300 Protective Clean Philips Sonicare 5300 Protective Clean

Philips Sonicare 5300 Protective Clean

2,390,000₫ 2,890,000₫

-18%
 Philips Sonicare 6100 Protective Clean Philips Sonicare 6100 Protective Clean

Philips Sonicare 6100 Protective Clean

2,690,000₫ 3,290,000₫

-14%
 Philips Sonicare 6300 Protective Clean Philips Sonicare 6300 Protective Clean

Philips Sonicare 6300 Protective Clean

2,990,000₫ 3,490,000₫

-2%
 Philips Sonicare 6500 Protective Clean Philips Sonicare 6500 Protective Clean

Philips Sonicare 6500 Protective Clean

3,490,000₫ 3,550,000₫

-8%
 Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth

Philips Sonicare 7300 Expert Clean Bluetooth

3,349,000₫ 3,649,000₫

-3%
 Philips Sonicare 7500 Expert Clean Bluetooth Philips Sonicare 7500 Expert Clean Bluetooth

Philips Sonicare 7500 Expert Clean Bluetooth

3,890,000₫ 3,990,000₫

-18%
 Philips Sonicare 9300 Diamond Clean Smart Philips Sonicare 9300 Diamond Clean Smart

Philips Sonicare 9300 Diamond Clean Smart

4,490,000₫ 5,490,000₫

-11%
 Philips Sonicare 9500 Diamond Clean Smart Philips Sonicare 9500 Diamond Clean Smart

Philips Sonicare 9500 Diamond Clean Smart

6,290,000₫ 7,050,000₫

-1%
 Philips Sonicare 9700 Diamond Clean Smart Philips Sonicare 9700 Diamond Clean Smart

Philips Sonicare 9700 Diamond Clean Smart

7,390,000₫ 7,450,000₫

-15%
 Philips Sonicare 9900 Prestige with SenseIQ Philips Sonicare 9900 Prestige with SenseIQ

Philips Sonicare 9900 Prestige with SenseIQ

8,990,000₫ 10,600,000₫

-26%
 Philips Sonicare Classic Diamond Clean Philips Sonicare Classic Diamond Clean

Philips Sonicare Classic Diamond Clean

3,890,000₫ 5,250,000₫